Tema: GRUVOR

Läs om gruvarbetarna som räddades efter 69 dagar, koboltgruvan i Loos och Stina som kör tonvis med malm. Temat är från mars 2015. Då brann det i en svensk gruva. Alla klarade sig.