Tema: RÖSTRÄTT

I januari 2016 kom ett förslag om att 16-åringar ska få rösta i valet till kommunerna. Till att börja med är det tänkt som ett test. Det här temat handlar om rösträtt.