Tema: SOPOR

Vid en olycka spreds många hundra kilo norska sopor över en väg i Värmland. Läs om olyckan, sopätande grisar, statistik och orkestern som spelar på instrument av skräp. Temat är från januari 2015.