Tema: STREJK

Läs i Tema STREJK om regler kring strejker, om skotten i Ådalen, elevstrejker och hungerstrejker. Temat är från våren 2015, men några texter är nyare.