Tema: VATTEN

Det här temat handlar om vatten, på olika sätt. Temat är från vintern 2016. Då handlade en svensk nyhet om en stor vattenläcka i Köping.

Är du lärare? Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för pedagoger. Det är gratis.