Tema: VIND

Vi reder ut skillnader mellan olika vindar, berättar om stormfloden som dränkte Holland och tar en titt på vindkraft. De äldsta texterna är från mars 2015.