Tema: VIND

Vi reder ut skillnader mellan olika vindar, berättar om stormfloden som dränkte Holland och tar en titt på vindkraft. Temat är från mars 2015. Det kom till efter att två cykloner drabbat Australien på en gång.