Tema: VITTNE

Många nyheter handlar om allvarliga brott. När brott hamnar i domstol är det vanligt med vittnen. Människor som har sett brott berättar då vad de minns av händelsen. Det här temat handlar om vittnen.

Tips till lärare: Här finns ett lektionstips. Det är bara tänkt för pedagoger.