Tiggarskål en protest mot militären

Bilden: Munkar i Myanmar är på väg att samla in mat i sina tiggarskålar.

Inom buddhismen har munkar särskilda tiggarskålar. När munkar i Myanmar 2007 kämpade för demokrati vände de skålarna upp och ned. Det var en kraftig protest mot militärerna som styrde landet.

Både buddhister och hinduer tror att människor som dör återföds. För att återfödas till ett bra liv krävs att man har bra karma. Karma är summan av bra och dåliga saker som man har gjort i livet. Att ge mat till munkar och nunnor ses inom buddhismen som väldigt viktigt. Gåvorna är därför bra för både munkarna och för dem som ger.

När munkarna i Myanmar vände tiggarskålar upp och ned betydde det att de sa nej till mat och andra gåvor från militärerna. Det berättar Britt-Mari Näsström  som är professor i religionshistoria vid Göteborgs universitet.

– Det var en väldigt stark symbol. Det var som att säga ”vi vill inte ger er bättre karma så att ni kan få ett bättre liv”, säger hon till nukunskap.se.

Buddhistiska munkar och nunnor får bara äga några få saker. Därför går de runt med sina tiggarskålar och ber om mat. Men Britt-Mari tycker att det är fel att prata om tiggarmunkar.

– Det är snarare så att buddhister tävlar om att ge munkar och nunnor mat och gåvor. Bara en munk dyker upp, så kommer folk och viftar med pengar och annat. Ibland vill de inte ha någonting, säger hon.

Det är inte bara för buddhister som gåvor är viktiga. Inom judendom, kristendom, islam och hinduism är det också en god gärning eller en plikt att skänka saker till fattiga. Detsamma gäller i de flesta andra religioner.

– För detta får man ingen lön på jorden, utan man blir av med pengar i stället. Men man tror att man får sin lön i himlen eller efter döden, säger Britt-Mari Näsström.

Inom islam, till exempel, ska troende som har råd skänka ungefär 2,5 procent av sina pengar som allmosor, gåvor till fattiga. Det här är en viktig del av islam och hör till det som brukar kallas religionens fem grundpelare.

Britt-Mari Näsström ser att tiggeri uppfattas på olika sätt i olika delar av världen. Religionernas syn på gåvor till fattiga har genom historien varit viktig för många sjuka, gamla och föräldralösa. Så är det fortfarande i många länder, som i Indien. I andra länder, som i Sverige, har myndigheter tagit över ansvaret.

Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock
Publicerat: 2015-02-02


Källor: Britt-Marie Näsström, ne.se, artikel i New York Times med flera.

LÄNKTIPS
Text från 2007 där Sveriges Radio skriver om protesterna i Myanmar. Landet kallades för Burma.