Unga svenskar blir skyldiga att bli soldater


Alla unga svenskar ska bli skyldiga att göra värnplikt och lära sig försvara Sverige. Det bestämde regeringen i dag, den 2 mars. Men det blir nog ganska få som blir soldater mot sin vilja.

Under många år var det allmän värnplikt i Sverige. Alla svenska män i en viss ålder var skyldiga att bli soldater, om det behövdes. De flesta fick under ett antal månader utbilda sig till olika sorters militärer. De gjorde lumpen, brukade man säga. Om det var risk för krig kunde de kallas in till försvaret igen. År 2010 ändrades det här. Då blev det frivilligt att utbilda sig till soldat. Värnplikten försvann.

Men nu kommer den tillbaka. Precis som före 2010 ska många tusen människor varje år kallas till tester som kallas mönstring. Då kollas bland annat om de är friska, har bra kondition och om de kan lösa olika problem. De som klarar alla tester kan sen få en order om att utbilda sig till soldater. Den ordern är man enligt lagen skyldig att lyda.

Jämfört med hur det var förr, så blir det ändå några stora skillnader:

♦ Tidigare var bara män skyldiga att göra värnplikt. Nu gäller det både män och kvinnor.
♦ På 1900-talet kallades de allra flesta män till mönstring. Nu blir det bara ungefär 13 000 per år av 100 000 i en viss åldersklass.
♦ Det blir runt 4 000 av 100 000 i en årskull som ska göra lumpen. Förr i tiden var det många fler.

 

Födda 1999 kallas till tester

På 1900-talet var det många som gjorde lumpen, fast de egentligen inte ville. En del vägrade och kunde då åka i fängelse. Eftersom det nu ska utbildas många färre, så räknar regeringen med att de flesta som väljs ut också ska vilja göra lumpen. Innan ungdomar kallas till mönstring ska de också få svara på en del frågor, så att en del väldigt ovilliga väljs bort från start.

I år kommer ungdomar födda 1999 att kallas till mönstring. Året efter börjar de födda 2000 att kallas, och så vidare. Sen kommer själva utbildningen till att bli soldat starta 2018.


Förslag till uppgift

Gör en omröstning i klassen. Använd gärna lappar, så att omröstningen blir hemlig. Använd minst tre alternativ, till exempel de här:

♦ Jag vill gärna göra lumpen.
♦ Jag vill inte göra lumpen.
♦ Jag är osäker.

Räkna ihop alla röster. Jämför sedan med det som står i grafiken överst, att ungefär 3 av 25 i varje årskull ska mönstra. Sen blir 1 av 25 i årskullen soldater. Hur stämmer det överens med hur många i er klass som vill bli soldater? Hur blir det om de osäkra räknas med?


Text: Lisa Blohm
Publicerat: 2017-03-02

Mer att läsa