Utvandring och rödsot minskade befolkningen

(Bilden är tagen i Göteborg 1905. Människor var på väg att resa till England och sedan Amerika).

Sveriges invånare blir fler för varje år. Så har det varit för det mesta, men inte alltid. Några år var utvandringen så stor att befolkningen krympte.

På 1860-talet hade Sverige fyra miljoner invånare, dubbelt så många som hundra år tidigare. Varje år föddes det många fler än det dog och fler barn än förr överlevde till vuxen ålder.

Trots det blev invånarna färre 1868, 1869 och 1880. Det berodde på att tiotusentals människor lämnade Sverige. Många utvandrade till USA. Andra tog arbete i bland annat Norge och Danmark, till exempel som stenhuggare.

Ungefär 1,2 miljoner svenskar emigrerade till USA eller Kanada mellan 1851 och 1930. De flesta var unga och de flesta flyttade aldrig tillbaka. Från andra länder i Europa utvandrade också många till Amerika. Många reste för att slippa fattigdom och arbetslöshet. Andra flyttade för att de förföljdes för till exempel sin religion.

 

1773 dog 5 procent

Ett annat år då svenskarna blev färre var 1773. Det var ett mycket tufft år i Sverige. Det hade varit missväxt med dåliga skördar och svält. Samtidigt dog ovanligt många av dysenteri, eller rödsot, en sjukdom som gav blodiga diarréer. Enligt gamla siffror dog 105 000 människor under året, och det föddes bara 51 000 barn. Befolkningen på ungefär två miljoner minskade med nära 3 procent.

Text: Lisa Blohm
Bild: Underwood and Underwood
Publicerat: 2015-02-23


LÄNKTIPS:

1. Utvandrarnas hus har mycket att läsa om utvandring från Sverige.

2. ”Den glömda utvandringen”. Artikel om svenskar som utvandrade till Danmark. (Helsingborgs Dagblad 2011-10-11)