Vägtrafik dödar en miljon per år

(Kartan visar antalet döda i trafiken per 100 000 invånare i olika länder. Den är från Pulitzer Center och syns bäst i helskärm.)

På ett år omkommer ungefär 3 400 människor i trafikolyckor runt om på världens vägar. Det är 1,2 miljoner per år.

Världshälsoorganisationen WHO har samlat statistik om trafikolyckorna. Den visar att:

> Ungefär nio av tio dödsfall i trafiken sker i låg- och medelinkomstländer, trots att det är mindre trafik där än i rika länder.
> Vägtrafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15 och 29 år.
> Det ser väldigt olika ut i olika länder. Det gäller både antalet dödsoffer och lagar om hjälmar och annat. I till exempel Thailand är dödsolyckor många gånger vanligare än i Sverige.

I en hel del länder ökar trafiken på vägarna. Fler än tidigare har råd att köpa en moped eller kanske en bil och att köpa bränsle. Med mer trafik ökar också risken för fler olyckor. Både WHO och FN tycker därför att det behöver satsas mycket mer på säkrare trafik. Det handlar till exempel om att göra vägarna säkrare och att få människor att använda säkerhetsbälte.

Länktips:
WHO har samlat uppgifter land för land om trafikolyckor, antal bilar, lagar och annat. Texten är på engelska och siffrorna några år gamla.


Text: Lisa Blohm
Bild: Thinkstock
Publicerat: 2015-04-01