Värmekameror ska varna för vilt

När en älg springer ut på vägen kan det sluta illa för både älgen och bilisterna. Nu ska värmekameror varna för älgarna.

Vid en plats i Småland som kallas Haraldsmåla tar sig älgar, rådjur och vildsvin över den stora vägen E22. På andra sträckor av vägen finns viltstängsel, men vid Haraldsmåla saknas stängsel. Det gör det lättare för Trafikverket att få koll på hur många djur som tar sig över och att göra just det här övergångsstället säkrare.

Nu har värmekameror satts upp, som ska upptäcka djur. Värmekamerorna känner av sånt som är varmare än omgivningen. Om de upptäcker ett stort djur, som en älg, så ska lampor börja blinka och varna bilisterna, berättar Radio Kalmar. Däremot ska det inte larma för smådjur.

– Kamerorna känner av allt som är varmare än omgivningen, men systemet är inställt så det bara ska reagera på större vilt, säger Malin Davou till Trafikverket.

Värmekamerorna ska drivas med solenergi och vindkraft.

Lyssna på ett radioinslag (Radio Kalmar 2016-02-11)


Text: Lisa Blohm
Foto: Thinkstock
Publicerad: 2016-02-11