Så skiljer sig virus från bakterier

Virus kan precis som bakterier göra människor sjuka. Bakterier och virus är ändå väldigt olika.

Varje bakterie består av en cell och bakterierna blir fler genom att dela sig. Virus är mycket mindre än  bakterier. De är heller inte celler, utan består av en bit kod, eller arvsmassa. Arvsmassan berättar hur kopior av viruset ska se ut. Virus har också ett tunt skal, eller hölje.

Virus kan inte bli fler på egen hand. För att kunna föröka sig skickar de in sin arvsmassa i en annan cell. Nu luras cellerna att göra tusentals kopior av viruset. När det är klart, tar sig kopiorna ut ur cellen. Då dör ofta cellen och kopiorna smyger in i nya celler. Virusen sprids också mellan människor. En del sprids via luften, andra via blod eller smutsigt vatten. Vissa virus smittar väldigt lätt.

Det är bara en del virus som kan föröka sig hos människor. Andra använder sig av djur, växter, svampar och till och med bakterier. Virusen är ganska petiga. De vill komma till rätt sorts ”värd”. Därför är många virus helt ofarliga för människor, men gör kanske sköldpaddor eller tomater sjuka. Och tvärtom.

Att vi mår dåligt av vissa virus beror på flera saker. Virusen dödar celler och det frigörs ämnen som vi är känsliga för. Kroppens eget immunförsvar bidrar också till att vi oss sjuka, till exempel genom att vi får feber.

Text: Lisa Blohm
Bilden visar influensavirus och kommer från CDC
Publicerat: 2015-02-09


4 fakta om virus

1. Om man lägger influensavirus i en lång rad, får det plats ungefär 10 000 stycken på en millimeter.

2. Virus är ett latinskt ord. Det kan översättas till ”gift” eller ”giftig saft”.

3. Läkemedlet penicillin används mot en del bakterier. Det fungerar inte mot virus.

4. Många virus går det att vaccinera sig emot. Då är immunförsvaret förberett när viruset kommer och oftast blir man inte sjuk.

Källor: ne.se, Uppsala universitet  med flera

 

Mer om virus